E-mail

 

Facebook

 

Kontakt telefoniczny

 

Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl --- Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl

Windykacja należności

Na czym polega skuteczna windykacja należności?

Odzyskiwanie długów to działanie oparte wyłącznie na obowiązujących przepisach prawa, które ponadto zmierza do zachowania dobrego imienia, czy też pozytywnych relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Metody naszych działań dobierane są w zależności od czynników takich jak rodzaj zadłużenia, przeterminowanie, etap na którym się znajduje itp.

W Financial Group OSM76 Biuro Windykacyjno-Prawne zajmujemy się należnościami, których termin płatności już minął. Przede wszystkim zmierzamy do polubownego postępowania w formie negocjacji. Najpierw kontaktujemy się z dłużnikiem e-mailowo lub telefonicznie, wysyłamy monity bądź wezwania pocztą. W razie braku skuteczności przechodzimy do działań terenowych. Wówczas ustalamy dane teleadresowe, kontaktujemy się z osobą zadłużoną, prowadzimy negocjacje w miejscu jego działalności itp. Każdego kontrahenta traktujemy indywidualnie. Wspólnie z nim ustalamy scenariusz windykacyjny, tak zwany action plan.

Windykacja bezpośrednia terenowa

W zakresie tego pojęcia mieści się zdobycie jak największej ilości informacji o dłużniku. To pozwala nam na prowadzenie skutecznych działań na terenie całego kraju! Kontaktujemy się z dłużnikami w miejscach prowadzenia ich działalności albo w ich mieszkaniach. Stosujemy wszelkie dozwolone prawnie sposoby wywierania presji. Poznanie prawdziwej sytuacji osoby zadłużonej pozwala nam na dobór odpowiednich dróg współpracy. Dzięki naszym niekonwencjonalnym metodom na ogół udaje nam się odzyskać pełną kwotę jeszcze zanim sprawa zostanie skierowana na wokandę. Reprezentujemy w dużej mierze przedsiębiorców. Nasze działania prowadzone są w trzech etapach:

  1. Postępowanie polubowne
  2. Postępowanie sądowe
  3. Wspomaganie czynności komorniczych

Certyfikaty