E-mail

 

Facebook

 

Kontakt telefoniczny

 

Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl --- Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl

Tryby postępowania sądowego

Pozew o zapłatę może zostać rozpoznany przez sąd w jednym z trzech trybów:

  • postępowaniu zwykłym
  • postępowaniu upominawczym
  • postępowaniu nakazowym

Czytaj więcej...

Nie bój się zabezpieczenia

Kiedy windykator poprosi o dodatkowe zabezpieczenie na czas spłaty zobowiązania, zgódź się. Celem firmy windykacyjnej czy wierzyciela nie jest natychmiastowe skorzystanie z takiego zabezpieczenia i ponoszenie kosztów jego realizacji przed sądem czy komornikiem.

Czytaj więcej...

Skarga na czynności komornika

Skargę na czynności komornika może wnieść dłużnik,jak i wierzyciel oraz każda inna osoba,której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika. Celem skargi jest zmiana,uchylenie lub nakazanie dokonania niepodjętych czynności komornika.

Czytaj więcej...

Bądź w kontakcie z wierzycielem i z windykatorem

Windykator zawsze będzie pamiętał o kolejnej racie. Ważne żeby dłużnik starał się zbudować dobre relacje,np. informując wierzyciela czy reprezentującego go windykatora o terminowym dokonaniu wpłaty.

Czytaj więcej...

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Upublicznienie faktu zadłużenia może nastąpić poprzez umieszczenie długu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Wymaga to dysponowania przez wierzyciela prawomocnym tytułem wykonawczym. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego (nie należy mylić tego rejestru z innymi rejestrami prowadzonymi przez różne podmioty gospodarcze).

Czytaj więcej...

Nigdy nie mów tego , co windykator chce usłyszeć,a zaoferuj to co na pewno będziesz w stanie spełnić.

Składanie oświadczeń, podpisywanie harmonogramów, które już na wstępie są niemożliwe do spełnienia tylko w celu chwilowego pozbycia się problemu,jest działaniem nierozsądnym.

Czytaj więcej...

Dziedziczenie długów

Kto dziedziczy spadek?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce dokumentem regulującym to, kto dziedziczy majątek po osobie zmarłej (inaczej zwanej spadkodawcą) jest jej testament. W przypadku braku testamentu do głosu dochodzi ustawa, która reguluje kolejność dziedziczenia i prawa spadkobierców do masy spadkowej. Wspomnianą ustawą jest Kodeks Cywilny.

Czytaj więcej...

Nie unikaj windykatora

Unikanie kontaktu z windykatorem reprezentującym wierzyciela jest najgorszym sposobem załatwienia sprawy.Profesjonalną firma, działając w dobrze pojętym interesie klienta, potraktuje taką postawę jako odmowę współpracy i rozpocznie bardziej zdecydowane działania

Certyfikaty