E-mail

 

Facebook

 

Kontakt telefoniczny

 

Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl --- Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl

Oferta

Windykacja Należności

Usługa ta skierowana jest do banków, przedsiębiorców, oraz osób fizycznych

Windykacja dotyczy spraw w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:

 • wierzytelność przeterminowana
 • po bezskutecznej egzekucji komorniczej
 • obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

Zakup wierzytelności

Jest to jedna z najszybszych i najbardziej efektywnych form odzyskania pieniędzy od dłużników, wystarczy wysłać dokumenty do weryfikacji. Sprzedać można:

 • faktury
 • nakazy zapłaty
 • wyroki sądowe
 • umowy pożyczki
 • noty odsetkowe
 • weksle

Giełda Wierzytelności

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo wystawić swoje wierzytelności na internetową giełdę  i w ten sposób odzyskać swoje długi.Giełda wierzytelności to skuteczny sposób na szybsze odzyskanie swoich środków bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Proszę pamiętać, iż chcąc umieścić dłużnika na giełdzie, należy mieć dokument potwierdzający istnienie długu. Zachęcamy do skorzystania – nasza giełda wierzytelności to efektywne narzędzie wywierania presji na Państwa dłużnikach.Umieszczenie dłużnika na naszej Giełdzie wierzytelności jest bezpłatne.

Obsługa Prawna

Oferujemy szeroki zakres pomocy przy obsłudze wierzytelności,dopasujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • prowadzenie  postępowania przed sądami wszystkich instancji
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentowanie  klienta w kancelariach komorniczych
 • monitorowanie działań komorników sądowych, informowanie o postępach w toczących się egzekucjach

Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć jest narzędziem służącym sygnowaniu faktur oraz innych dokumentów księgowych zapewniającą terminowość regulowania płatności. W przypadku nieuregulowania w terminie należności z tak oznaczoną fakturą:W przypadku braku płatności windykacja tej należności zostanie zlecona Financial Group OSM76 Biuro Windykacyjno-Prawne w zależności od umowy z klientem, rozpoczynają się działania w postępowaniu polubownym.Pieczęć prewencyjna to skuteczny sposób, aby zdyscyplinować kontrahentów do terminowej spłaty należności.

Certyfikaty